Šansy strukturneje změny wužiwać

Donnerstag, 13. August 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
 Torsten Ruban-Zeh  Foto:  Andreas Kirschke  Torsten Ruban-Zeh Foto: Andreas Kirschke

Wojerecy su jeho před 20 lětami wu­trob­nje witali. „Dźensa chcu wobydlerjam něšto wróćić. Chcu nawjedować, wuwiwać a wuhotować. Wojerecy maja w strukturnej změnje postupować, město ma šansu změnow za swój přichod wužić“, podšmórnje Torsten Ruban-Zeh.

Rodźeny Drježdźanjan je dźensa we Wojerecach kruće zakótwjeny a nastupi za SPD k wólbam wyšeho měšćanosty. Wot lěta 2011 je wón jednaćel AWO we Wojerecach. Sam widźi so jako zwja­zowar syćow. Tak chce tež zarjadnistwo jako wyši měšćanosta nawjedować a hospodarske spěchowanje wodźić. Jako nowy na čole města chcył wón přiradu předewzaćelow załožić. Ta ma měšćansku radu a zarjadnistwo poradźować a pře­wo­dźeć. Najwjetšu prioritu ma za njeho rozmołwa z wobydlerjemi. Tak chce 57lětny zaměrnje připosłuchać a hakle po tym skutkownje rozsudźeć.

Swoju mandźelsku Jewgeniju je ze­znał, jako twarješe w Moskwje wotnožku Globusa. Rěčespytnica a wučerka wuči dźensa na Wojerowskej wyšej šuli němčinu jako druhu rěč. Jeju dźěsći wotro­stujetej dwurěčnje rusce a němsce. „Runje tak kaž rušćina měła tež serbšćina připó­znata druha rěč być“, měni kandidat. Jako wyši měšćanosta chce so za wučbu serbšćiny na přichodnej Wojerowskej wyšej šuli zasadźeć. Zarjadnišća kaž Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu a Wjacsławkec drastowy dom chce wón skrućić. „Serbow samych mamy zmužić, zo swoju maćeršćinu doma w swójbach bóle pěstuja.“

Znapřećiwić chce Torsten Ruban-Zeh tohorunja prawicarstwu. „Tuchwilny staw wotewrjenosće a tolerancy smy sej ćežko nadźěłali. To njesměmy zanjechać. Strašna by samospokojnosć była.“ Zo by towarstwa a iniciatiwy skrućił, chcył wón – wšako so rozsudow njeboji, kaž sam praji – „dźeń čestneho hamta“ załožić, kotryž ma wuměnje nazhonjenjow słužić. Andreas Kirschke

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige