Wo zastanišću diskutowali

Freitag, 11. Juni 2021
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Slepjanska gmejna prócuje so wo ležownosć na dobro pućowacych

Slepo (AK/SN). Zaměrowy zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) chce wobchadne nawjazanje na Braniborsku polěpšić. Tak su namjetowali w Slepom wutworić małe busowe zastanišćo blisko dwórnišća, na kotrymž su štyri přistupy do busa. Potom móhli wužiwarjo přichodnje lěpje ze železnicy do busa a nawopak přelězć. Hotowy być měł poskitk składnostnje změny jězbneho plana w lěće 2023. ZVON chce naprawu po 90 procentach spěchować. Trěbne podłožki, wobsahowace wobličenje kóštow za próstwu wo spěchowanske srědki, nastupajo zwottorhanje starych twarjenjow je zaměrowy zwjazk 28. meje zapodał.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige