Wopačny signal

Mittwoch, 13. Oktober 2021
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Budyšin (SN/bn). Po Serbskim instituće (Serbske Nowiny rozprawjachu) je so ­wčera tež třěšny zwjazk serbskich towarstwow Domowina oficialnje přećiwo planowanemu nowopostajenju pomnika bywšeho kanclera Němskeho reicha Otta von Bismarcka při Čornobóskej bawdźe wuprajił. W zjawnym stejišću Domowiny k tomu rěka: „Rozsud hłowneho wuběrka měšćanskeje rady Budyšin wobžarujemy. Bismarck so na Čornobóh wróći – kajki je to signal w dobje zjednoćeneje Europy? Najebać wšitke napjatosće wšědny dźeń su so europske ludy ze zmyslenjom Bismarcka, zo je wójna dźěl politiki, bohudźak rozžohnowali. Tohodla nochcemy Bismarcka ani hižo darjeneho měć. Mamy z měrliwej rewoluciju a přewrótom 1989/1990 mjeztym lěpši zakład za ‚jednotu Němskeje‘. Chcemy-li nowe pomniki stajeć, potom prošu wosobinam, kotrež so za runohódne wobchadźenje z ludźimi wšelakeho pochada zasadźeja – Bismarck pak běše njepřećel čłowjeskich prawow, kaž su wone mjeztym z měritkom za towaršnosć.
Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige