Zakładna šula budźe dróša

Mittwoch, 01. Dezember 2021
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Za přetwar bywšeje Wojerowskeje wyšeje šule „Na kromje města“ na nowu zakładnu šulu „Handrij Zejler“ z hortom je 365 000 eurow wjace trěbne, hač bě dotal zaplanowane. Cyłkowne twarske kóšty podróša so wot 4,580 milionow eurow na 4,945 mio.

Wojerecy (AK/SN). Přidatne wudawki móže město ze swójskeho etata zwjesć. To je měšćanska rada na swojim wčera­wšim posedźenju jednohłós­nje wobzamknyła. Pozadk su přidatne wudawki za podróšene twaršćizny a njeplanowane přidatne trěbne dźěła za šulu.

Kubłanišćo bu 1959 twarjene a 1995 saněrowane. Lětsa w februaru započachu je přetwarjeć. Hač do julija 2022 ma wšitko­ hotowe być, tak zo móža wu­knja­cy zakładneje šule „Handrij Zejler“ spočatk šulskeho lěta 2022/2023 do twarjenja zaćahnyć.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige