Kupanje a parkowanje klětu dróše

Freitag, 30. September 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Sulšecy (AK/SN). Hač do kónca tohole ­lěta město Kulow jako komuna swoje zličbowanki bjez nadhódnotoweho dawka wupisuje. „To budźe klětu hinak. Po postajenjach zakonjedawarja smy wi­nowaći wobrot wupokazać. Za nas płaća potom samsne předewzaćelske kajkosće kaž za priwatnych wukonowych přede­wzaćelow“, rozjasnjowaše komornik Mathias Kockert wutoru na posedźenju Kulowskeje měšćanskeje rady w Sulšecach. Na to reagujo změni město Kulow swoje wustawki wo wosebitym wuži­wanju, wohnjowobornych kóštach, wu­žiwanju sportowych připrawow, wikowe wustawki, kaž tež za lěsnu kupjel a dale tež te za postajenje parkowanskich popłatkow. Wobzamknjenja, kotrymž radźićeljo přihłosowachu, měrja so přede­wšěm na lěsnu kupjel, štož rěka, zo dyrbja za jeje wužiwanje zastupny pjenjez snadnje zwyšić. „Hižo mnohe lěta su ­zastupne płaćizny stabilne. Tuž móžemy zwyšenje zastu­pować“, tak Mathias ­Kockert. Město tam z ponowjenjom suwadła wulku inwesticiju realizuje. „A na te wašnje wobchowamy dobry standard“, tak komornik wuswětluje.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige