Festiwal wopačneje wěrnosće

Mittwoch, 01. Februar 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wojerecy (SN). Wot 4. małeho róžka hač do 15. nalětnika so we Wojerecach „Festiwal wopačneje wěrnosće“ wotměje. Start budźe sobotu w Kulturnej fabrice (Kufa) w starym měsće. Cyły dźeń chcedźa we wobydlerskim domje na Piwarskej hasy „Hamt za cyłu wěrnosć“ zaměstnić, jeho centralu móžeš aktualnje hišće we wustajeńcy „Fake. Die ganze Wahrheit“ w muzeju hygieny w Drježdźanach wopytać. Kulturna fabrika potom hinak wupada hač hewak, wopytowarjow wočakuje dosć akcijow za hraće a wobdźělenje. Woni přilubja zabawny spektakl z wjacorymi wuměłcami a dalšimi sobuskutkowacymi z Wojerec. Zarjadowanje so tež za dźěći hodźi. Drježdźanski muzej kooperuje wot lońšeho nalěća ze wšelakimi partnerami we Wojerecach. Nastork k tomu je mjenowana „Fake“-wustajeńca na stejnišću w Drježdźanach dała. Z tuteje kooperacije je festiwal wurostł, kiž ze ­sydom zarjadowanjemi na wšelakich ­městnosćach temje łža a wěrnosć z rozdźělnych perspektiwow wobswětluje. Prowokantne prašenje: By swět woprawdźe lěpši był, jeli bychu wšitcy přeco jenož wěrnosć powědali?

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige