Štomy a kerki za zwyšenje kwality žiwjenja swójbow

Freitag, 03. Februar 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wjednistwo Wotrowskeje wohnjoweje wobory oficielnje powołane

Pančicy-Kukow (JK/SN). Wjele je gmejna Pančicy-Kukow inwestowała do ležownosćow „Při srjedźnym puću“, zo bychu nowe jednoswójbne domy dobre wuměnjenja měli. Nětko je posledni wotrězk zahajiła. Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady su radźićeljo jednohłósnje zelenu swěcu za sadźenje štomow a kerkow dali. Po planje inženjerskeho běrowa CommunalConcept z Drježdźan je jeje šef Peter Linke nastorčił wupisanje nadawka za tute dźěła. Zarjadniski zwjazk „Při Klóšterskej wodźe“ je wupósłał namołwu k zapodaću poskitkow na štyri firmy. Wotedałoj stej poskitk jenož dwě firmje a po dokładnym pruwowanju je Linke namjetował, přepodać nadawk na Wósporksku firmu „Garten- und Landschaftsbau Bohr“, kotraž dźěła w hódnoće nimale 46 000 eurow přewjedźe. Tute maja so zahajić lětsa nalěto, ručež to wjedro dowoli. Kaž wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) rjekny, su tež firmy z regiona narěčeli, njejsu pak poskitki dóstali.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige