Špundowanje w gratowni zniža

Freitag, 09. Juni 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Zjawny bliskowobchad křižuje alarměrowanske puće wohnjoweje wobory w Chrósće. Při přetwarje gratownje chcedźa problem sobu rozrisać.  Foto: Uwe Menschner Zjawny bliskowobchad křižuje alarměrowanske puće wohnjoweje wobory w Chrósće. Při přetwarje gratownje chcedźa problem sobu rozrisać. Foto: Uwe Menschner

Chróst (UM/SN). Za přetwar wohnjowoborneje gratownje w Chrósće su nětko rozrisanje namakali. W twarjenju ma so jězdźidło katastrofoweho škita Budyskeho wokrjesa zaměstnić. Městno za nje pak njedosaha. Wulkodubrawska gmejnska rada je tuž wjesnjanosće Hardyjej Glauschej (njestronjan) nadawk dała, wšitke trěbne kroki zahajić, zo móhli špundowanje znižić.

„Při wospjetnym terminje z njezbožowej kasu a z wokrjesnym wohnjowobornym mištrom smy hišće raz wšitke aspekty přetwara rozjimali“, praji wjesnjanosta. „Při tym smy na to skedźbnili, zo cyłkowna wěstota dotal dosć wobkedźbowana njeje“, tak Hardy Glausch dale. Tak so na parkowanišću při Módrej Adriji zjawny bliskowobchad a turistiski wobchad z alarměrowanskimi pućemi wohnjoweje wobory křižujetej. Po měnjenju wokrjesneho wohnjowoborneho mištra měli so městna za wosobowe awta a busowy wobchad přepołožić.

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND