Žadyn wuhlad na nowu šćežku

Freitag, 15. September 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Kolesowanska šćežka podłu puća mjez Radworjom a Chelnom drje njebudźe. Za to pak je gmejnski radźićel Tomaš Rječka srjedu namjetował, staru Budysku dróhu mjez Radworjom a Chelnom wožiwić. Wona bu před lětdźesatkami wot prodrustwa přeworana a by prěki přez dźensniše pola wjedła.  Foto: SN/Bojan Benić Kolesowanska šćežka podłu puća mjez Radworjom a Chelnom drje njebudźe. Za to pak je gmejnski radźićel Tomaš Rječka srjedu namjetował, staru Budysku dróhu mjez Radworjom a Chelnom wožiwić. Wona bu před lětdźesatkami wot prodrustwa přeworana a by prěki přez dźensniše pola wjedła. Foto: SN/Bojan Benić

Radwor (BB/SN). W Radworskej gmejnje maja wjacore towarstwa a wjesne zjednoćenstwa, kotrychž domicile na gmejnskich płoninach steja. Štó pak je tam poprawom za što zamołwity? Za wěstotu na přikład, za wudawki abo tež za wudźeržowanje objektow? To wšak dyrbjało we wotnajenskim zrěčenju stać. Što pak, hdyž tajke dojednanja mjez towarstwom a gmejnu – jeli scyła – jenož ertnje eksistuja?

Wo tym je gmejnska rada srjedu wječor diskutowała. Radźićel Philipp Wjerš z Čorneho Hodlerja mjenowaše tuchwilnu situaciju „kaž w dźiwim zapadźe“. Tuž je wjesnjanostka Madeleine Rentsch ­přilubiła, naležnosć z towarstwami zrjadować. Cil je, zo maja wšitke samsne ­wuměnjenja a zo gmejna kóžde towarstwo jenak podpěruje.

Lěpše wuměnjenja změje bórze Radworska šulska kuchnja. W tutej drje dawno hižo sami njewarja, ale zwonka Radworja nawarjeny wobjed jenož wudźěluja. Nětko pak dóstanje wona za 19 000 eurow nowe meble. Tutón nadawk su srjedu firmje z Hnašec přepodali.

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND