Drohotne wopisma zachowaja

Dienstag, 19. September 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

W diecezanskim archiwje móža pilotowy projekt přewjesć

Budyšin (SN). We wobłuku pilotoweho projekta dóstanje diecezanski archiw Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa w Budyšinje 18 000 eurow za zawěsćenje drohotnych historiskich wopismow a dalšich dokumentow. Nawodnica archiwa dr. Birgit Mizscherlich so wjeseli, zo móža nětko dźěl swojeho wobšěrneho wobstatka fachowsce zawěsćić. „Z tutej podpěru a ze swójskim podźělom biskopstwa móžemy nětko započeć, ně­hdźe 240 našich cyłkownje něhdźe tysac wuznamnych wopismow rjedźić, zrunać a po potrjebje restawrować“, nawodnica rozłoži. Dotal su originalne dokumenty – zdźěla wjacore razy fałdowane – w pa­pjerjanych wobalkach z 19. lětstotka ­chowali. W přichodźe maja so wone tak składować, zo so předewšěm fałdowana kroma skóncować njemóže.

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND