Plahowarjo rasoweje pjerizny swoje žně předstajili

Mittwoch, 29. November 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Hordźe prezentuje předsyda towarstwa Werner Schneider Markej Šimanej jednoho ze swojich plahowanych hołbjow.  Foto: Werner Lindner Hordźe prezentuje předsyda towarstwa Werner Schneider Markej Šimanej jednoho ze swojich plahowanych hołbjow. Foto: Werner Lindner

Krakecy (WL/SN). Čłonojo towarstwa plahowarjow rasoweje pjerizny Budyšin a wokolina 1878 prezentowachu minjeny kónc tydźenja w Krakecach swoju lětušu wukonowu přehladku, abo kaž sami praja „swoje žně“. Městnosć zarjadowanja, halu bywšeje sortěrowanskeje připrawy za běrny, běchu sej čłonojo towarstwa hižo před štyrjomi lětami za swoje zaměry přihotowali. Wjace hač 3 600 hodźin dźěła woni wukonjachu, prjedy hač móžachu tam w nowembru 2019 prěnju wukonowu přehladku přewjesć. Do toho běchu plahowarjo lět­dźesatki w sportowni w Delnjej Hórce z hosćom.

24 z tuchwilu cyłkownje 40 čłonow ­towarstwa kaž tež třo hosćo wubědźowachu so lětsa ze swojimi rasowymi rja­nolinkami wo dypki, predikaty a pokale. Z tym maja woni wulki podźěl na tym, zo so najwšelakoriše družiny hołbjow a kokošow zachowaja. Runočasnje skića woni młodostnym zajimawu a napjatu alternatiwu za wólny čas. Tak so na přikład holcy a hólcy Bošečanskeje zakładneje šule dźiwachu, jako so minjeny pjatk na iniciatiwu jednoho plahowarja po wustajeńcy rozhladowachu.

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Serbska debata

Neuheiten LND