Woda a wopłóčki budu dróše

Freitag, 08. Dezember 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wojerowske zastaranske zawody reaguja na aktualne wuwiće

Wojerecy (AK/SN). Płaćizny za pitnu wodu, wopłóčki a wotwodźowanje dešćikoweje wody Wojerowske zastaranske zawody (VBH) wot klětušeho zwyša. Wone maja potom hač do 2027 stabilne wostać. Kaž jednaćel Wolf-Thomas Hendrich srjedu rjekny, reaguja tak na přiběrace wudawki za personal a material.

Za kubikny meter pitneje wody změja wobydlerjo wot januara 1,95 eurow město dotal 1,74 eurow płaćić. Měsačna zakładna płaćizna na přikład za jednoswójbny dom ze štyrjomi wosobami rozrosće wot 10,59 eurow na 16,94 eurow. Dróše budźe tohorunja rjedźenje wopłóčkow, štož wobstaruja we wodočisćerni na Horach za město Wojerecy, Łuty, Lubuš, Halštrowsku Holu a Wulke Ždźary. Płaćizna za kubikny meter wopłóčkow podróši so wot 3,26 eurow na 3,32 eurow. Měsačna zakładna płaćizna rozrosće wot 12,26 na 17,75 eurow. Tež za wotwodźowanje dešćikoweje wody budu ludźo we Wojerecach a wokolinje wjace płaćić dyrbjeć, mjenujcy wšudźe tam, hdźež dešćik do zemje zasaknyć njemóže. To wobliča po płoninje. Na kwadratny meter zwyši so płaćizna wot 30 centow na 49 centow.

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Serbska debata

Neuheiten LND