Pokalny kónc w štwórćfinalu

Montag, 06. Mai 2024
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wojerowski FC II –

Sokoł Ralbicy/Hórki 2:1 (2:0)

Zestawa hosći: Žur – M. Matka (65. S. Jakubaš), Heidorn, Schultz, Woko, Rachela, Gloxyn, An. Wałda, Rawš, D. Šołta, M. Šołta (55. Materna)

Z druhim zastupnistwom Wojerowskeho FC (wokrjesna liga) dóstachu Sokoljo pozdatnje lochkeho přećiwnika w štwórćfinalu wokrjesneho pokala přilosowany. Zo pak ma pokal swójske zakonje Ralbičenjo bolostnje dožiwichu.

Hižo po třoch mjeńšinach běchu Sokoljo w zastatku. Wólny kop na lěwym křidle bu wróćo hraty a škitar flankowaše do hóstneje šěsnatki, hdźež Daniel Kruse bul do dołheho róžka zhłójčkowa. Traješe hač do 20. min., doniž so hrajerjo Sokoła prěni raz strašnje do šěsnatki nje kombinowachu. Pospyt Dawida Šołty prasny pak nažel na łatu. W 25. min. hosćićeljo druhu šansu z konterom hnydom wužichu. Kruse přetwori bul nisko w dołhim róžku wrotow. To běše wězo šok. Krótko do połčasa bychu Sokoljo poprawom znižić dyrbjeli. Prěni pospyt D. Šołty wrotar doprědka placny a druhi bul sadźi Pawl Rachela pódla wrotow.

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND