Poskitk Phylak derje přiwzali

Freitag, 21. Juni 2024
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Sobudźěłaćerka předewzaća Phylak Heike Kretschmer (nalěwo) informuje zajimowanych wopytowarjow na dnju wotewrjenych duri minjeny kónc tydźenja. Firma přirodne lěki zhotowja.  Foto: Jost Schmidtchen Sobudźěłaćerka předewzaća Phylak Heike Kretschmer (nalěwo) informuje zajimowanych wopytowarjow na dnju wotewrjenych duri minjeny kónc tydźenja. Firma přirodne lěki zhotowja. Foto: Jost Schmidtchen

W lěće 1996 załožena towaršnosć Phylak Sakska zwr w Nowej Wsy (Burgneudorf) je minjenu njedźelu zajimcow na dźeń wotewrjenych duri přeprosyła. Swójbne předewzaće produkuje přirodne žałby a spagyriske lěki, kotrež skutkuja cyłkownje, podobnje homeopatiskim srědkam.

Nowa Wjes (JoS/SN). Hižo hodźinu po wotewrjenju duri běše zawodne parkowanišćo połne a to nic jenož z awtami ludźi z wokoliny. Dohromady běše něhdźe 600 zajimcow přišło.

Sobudźěłaćerjo Phylak wotmołwjachu z wulkej wutrajnosću na njeličomne prašenja kołowokoło spagyriki. Poskićowana literatura k tutej temje běše jara požadana mjez wopytowarjemi. Na přednoškach – mjez druhim přednošowaše jednaćel dr. Gopolsamy Naidu sam – běchu městna połnje wobsadźene. Referenća znazornichu zhotowjenje přirodnych lěkow kaž tež terapeutiske wobłuki spagyriki. Dźěći a dorosćeni móžachu pod nawodom fachowcow sami přirodnu žałbu zhotowić. Produkty w zawodnej předawarni běchu runje tak požadane kaž kosmetiske poradźowanje.

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND