Krótkopowěsće (06.10.15)

Dienstag, 06. Oktober 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Dźiwinu ličili

Zhorjelc. Do wosebitych lisćinow su wodźerjo lokomotiwow na čarje mjez Hórnikecami a Zentendorfom ličili dźiwinu. Nimo toho su byli čitarjo slědow po puću, zo bychu namakali přechody dźiwiny. Z tutych dopóznaćow maja na tak mjenowanej delnjošleskej magistrali nastać přechody za dźiwinu. Tež nastróženske naprawy po pólskim přikładźe su planowane.

Rozmołwy wo reformaciji

Wostrowc. W mjezynarodnym zetkawanišću klóštra Marijiny doł we Wostrowcu wuměnjeja tuchwilu něhdźe 70 młodostnych ze sydom krajow mysle k reformaciji. Na konferency europskeje šulskeje syće wobdźěla so młodostni z Ita­lskeje, Letiskeje, Bosniskeje a Čěskeje. Wuskutki reformacije w tutych krajach su tema zetkanja.

Konferenca zakónčena

Veröffentlicht in Krótkopowěsće
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte