Krótkopowěsće (25.04.17)

Dienstag, 25. April 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Najrjeńše jejka wuzwolili

Budyšin. Mjez 35 kolekcijemi jednotliwcow w starobje štyrjoch do 25 lět a 92 kolekcijemi 2. do 4. lětnika Kulowskeje Krabatoweje šule je jury Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu wčera najrjeńše serbske jutrowne jejka dorosta wuzwoliła. Spěchowanske myto dóstanje 16lětna Sophie Hejduškec z Noweho Łusča. Dobyćerske kolekcije wustaja nětko w Budyskej SKI.

Mytuja twarske projekty

Drježdźany. Sakska pyta za najrjeńšim domom we wjesnych kónčinach. Hač do 15. meje móža priwatnicy, předewzaćeljo a komunalni twarcy kaž tež architekća a inženjerojo swoje projekty za krajne wubědźowanje „Twarić we wjesnych kónčinach“ zapodać. Wuznamjenić chcedźa přikładnje ponowjene twarjenja runje tak kaž dospołnje nowe.

Wjace potrěbnych doma hladaja

Kamjenc. Lěta 2015 su w Sakskej 117 677 hladanja potrěbnych doma zastarowali. To bě 14 725 wjace hač 2014. Wo wjace hač połojcu potrěbnych starachu so swójbni abo přećeljo, za čož dóstachu hladanski pjenjez. Něhdźe 50 000 ludźi trjebaše ambulantnu słužbu, zdźěla statistiski krajny zarjad w Kamjencu.

Veröffentlicht in Krótkopowěsće
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

słowo lěta 2020

Anzeige