Krótkopowěsće (06.11.17)

Montag, 06. November 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Bjez serbskeho zastupjerja

Kamjenica. Antje Feiks je nowa krajna předsydka sakskeje Lěwicy. Wona je so ze 104 hłosami přećiwo kontrahentej Andréjej Schollbachej (75 hłosow) na krajnym zjězdźe kónc tydźena w Kamjenicy přesadźiła. Serbski kandidat za krajne předsydstwo Hajko Kozel njedósta trěbnu wjetšinu hłosow. Dale zwrěšći namjet serbskeje Lěwicy, serbskopolitiskeho rěčnika krajneho předsydstwa we wosebitej jednotliwej wólbje wuzwolić. 64 procentow delegatow jón wotpokaza.

Z twarožkom w stolicy

Berlin/Koćina. Koćinski Krabatowy mlokowy swět je so wčera na twarožkowych wikach „Cheese Berlin 2017“ w němskej stolicy prezentował. Mjez druhim móžachu wopytowarjo we wikowanskej hali 9 twarožk z kirbsowymi zornjatkami woptać, kotryž je jednaćel Tobias Kockert poskićał. „Móžachmy so z druhimi twarožkarnjemi wuměnjeć a spóznachmy, zo móžemy pódla nich wobstać“, wón rjekny.

Dale wulkoměsto

Veröffentlicht in Krótkopowěsće
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Serbska debata

Neuheiten LND