Krótkopowěsće (03.04.18)

Dienstag, 03. April 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wokrjes za kolesowarsku šćežku

Zhorjelc. Zhorjelski wokrjes chce mjez Oberoderwitzom a Niedercunnersdorfom nowu kolesowarsku šćežku twarić. Něhdyši kónc železniskeje čary je 16 kilometrow dołhi. Předewzaće by po dotalnych wobličenjach płaćiło 9,5 milionow eurow. Wokrjes z toho wuchadźa, zo Swobodny stat Sakska 5,5 mio. eurow přewozmje. Dalšich 3,6 mio. eurow nadźija so wokrjes ze spěchowanskeho programa za twar dróhow a mostow.

Pěstowarske dźěći sportuja

Grodk. Olympiada za dźěćace dnjowe přebywanišća w Grodku wotměwa so we wobłuku akciskeho programa „Stajnje so pohibować z Fritzi“, kotryž zarjaduje Braniborski krajny sportowy zwjazk. Jutře přewjedu w sportowni Gózdźa (Haidemühl) mjeztym 10. olympiadu dnjowych přebywanišćow. Na njej wobdźěla so mali sportowcy ze wšitkich 17 pěstowarnjow, kotrež su w nošerstwje města.

Podpěruja slědźenje

Veröffentlicht in Krótkopowěsće
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson