Krótkopowěsće (12.09.18)

Mittwoch, 12. September 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wožiwja rěčnišćo

Nowa Wjeska. Za 1,7 milionow eurow wožiwja přichodne měsacy mjez Hrańcu a Nowej Wjesku rěčnišćo Klóšterskeje wody, kotruž něhdy Tušina mjenowachu. Zaměr je, zo móže tam woda zaso bjez problemow ćec. Za to dyrbja błóto a dalše wotsadźene maćizny wubagrować. Twarske dźěła, z kotrymiž su nětko započeli, přewjedu w nadawku krajneho zarjada za rěčne zawěry.

Hižo žadyn jěd we wodźe

Njezdašecy. Wobswětowy zarjad Budyskeho krajnoradneho zarjada informowaše wčera wo tym, zo njewobsteji hižo strach zajědojćeneje wody w Čornicy dla. Jěd cyanowodźik w rěčce, kotrehož dla je wjele rybow, wosebje pstruhow, Njezdašečanskeho rybarstwa zahinyło, bě jónkrótny pad. To wuchadźa z přepytowanjow sakskeho přepytowanskeho instituta, kotrež nětko předleža.

Pytaja pomoc přećiwo skórnikej

Veröffentlicht in Krótkopowěsće
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND