Krótkopowěsće (02.07.19)

Dienstag, 02. Juli 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

„Lupo“ w Londonje startuje

Zły Komorow. Studowacy Braniborskeje techniskeje uniwersity Choćebuz-Zły Komorow su z wodźikom ćěrjeny, energiju lutowacy mobil „Lupo“ sami wuwili a twarili. Wot dźensa wobdźěleja so woni z nim na jednym z najwjetšich wurisanjow swěta wo energijowej eficiency w Londonje. Hač do pjatka dźe tam wo to, ze snadnym mnóstwom energije­ prawje daloko jězdźić.

Najlěpši wuznamjenjeni

Drježdźany. Sakski statny minister za kultus Christian Piwarz (CDU) je wčera 111 najlěpšich wyšich šulerjow Sakskeje wuznamjenił. Mjez nimi běštej tež šulerce Worklečanskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Leonie Cyžec z Wotrowa a Rejzka Zelnakec z Pančic-Kukowa, kotrejž zakónčištej 10. lětnik z přerězkom 1,1.

Na skawtskej wuměnje

Veröffentlicht in Krótkopowěsće
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND