Krótkopowěsće (21.11.19)

Donnerstag, 21. November 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wjace městnow za wobornikow

Drježdźany. Sakske ministerstwo za nutřkowne naležnosće zdźěla, zo chce kapacity za wu- a dalekubłanje wohnjowych wobornikow wutwarić. Tak poskićuja kursy přichodnje tež zwonka wohnjowoborneje šule w Narću. Přičina je, zo je za aktualnje 5 000 městnow 14 000 naprašowanjow dóšło.

Hillmann nowy předsyda

Drježdźany. Intendant Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Lutz Hillmann je nowy předsyda sakskeho krajneho zwjazka němskich jewišćow. Wón naslěduje wjelelětneho načolnika dr. Christopha Dittricha. Hillmann přilubi „kontinuitu w dźěle zwjazka“ a zo chce so za to zasadźować, „dźiwadło tež jako forum wuměny a diskusije“ sylnić, w zdźělence NSLDź rěka.

Zarjad na nowu twornju

Podstupim. W zwisku z planowanej twornju twarca elektroawtow Tesla w Braniborskej chcedźa jutře wosebity wotrjad ke koordinowanju wotběhow zarjadować. Tole je ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) připowědźił. Předewzaća, gmejny a wokrjesy móža so na wotrjad wobroćić. Nětko čakaja na podłožki awtotwarca, zo móhli je zapodać.

Veröffentlicht in Krótkopowěsće
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND