Krótkopowěsće (15.10.20)

Donnerstag, 15. Oktober 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Žadyn kónc natyknjenjow

Budyšin. Ličba zwěsćenych korona­infekcijow w Budyskim wokrjesu je wčera wo 13 na 755 rozrostła. Kaž krajno­radny zarjad zdźěli, je nětko 150 ludźi scho­rjenych (+7), šesćoch dale w chorowni lěku­ja. 139 nowych karantenow bu postajenych, 52 wčera zběhnjenych. Šěsć wosobow je so wustrowiło. Minjene sydom­ dnjow běchu we wokrjesu 31,3 nowo­infekcije na 100 000 wobydlerjow, wot 35 su krućiše škitne naprawy trěbne.

Serbski wječork wotměli

Slepo. Na Serbskim wječorku župy „Jakub­ Lorenc-Zalěski“ steješe wčera w Slepom prašenje w srjedźišću, kak móhła­ Domowina tamnišim regio­nal­nym towarstwam, institucijam, pěsto­warnjam a šulomaj pomhać serbšćinu wožiwić, a zo bychu tež serbske nałožki zaso lěpje pěstować a wozrodźić móhli. Romołwni partnerojo běchu zastupjerjo Domowiny, serbskeje rady, Załožby za serbski lud a Rěčneho centruma WITAJ.

Přidatne srědki za šule

Veröffentlicht in Krótkopowěsće
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige