Krótkopowěsće (09.09.22)

Freitag, 09. September 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Šiman so w LND wobhonił

Budyšin. Na městnje je so zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) dźensa w Ludowym nakładnistwje Domowina wo aktualnje přiwótřenym połoženju informował. Z jednaćelom Symanom Pětrom Cyžom je Šiman mjez druhim wohroženje Serbskich Nowin jako wječornik rozjimał, so za trěbnej podpěru LND wobhonił a na to tež na krótku wuměnu myslow w redakciji pobył.

Powerserb wotprajeny

Wotrow. Lětuše wubědźowanje Powerserb we Wotrowje bu wotprajene. Jako přićinu mjenujetej zarjadowarjej, młodźinski klub a Serbske młodźinske towarstwo Pawk, zo njejstej „w młodźinskich cyłkach motiwaciju zwěsćiłoj, sobu skutkować“. Zdźěla njejstej ani „wotmołwu młodźinskich klubow dóstali“, kaž w zhromadnej nowinarskej zdźělence rěka.

Změna na čole

Veröffentlicht in Krótkopowěsće
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND