Krótkopowěsće (13.10.22)

Donnerstag, 13. Oktober 2022
Artikel bewerten
(1 Stimme)

Za jenake wobchadźenje

Drježdźany. Sakska rada ćěkancow je wobchadźenje knježerstwa z ćěkanymi ze Syriskeje, Afghanistana a Iraka kritizowała. Tohodla je wjace solidarity z nimi trěbne, podobnje kaž ta napřećo Ukrainjankam a Ukrainjanam, kotřiž su domiznu ruskeje wójny dla wopušćili, wujasni Dave Schmidtke ze Sakskeje rady ćěkancow dźensa w Drježdźanach.

Hala wostanje zawrjena

Zły Komorow. Nazymu a w zymje wostanje jenička indoor-sněhakowanska hala Braniborskeje w Złym Komorowje energijoweje krizy dla zawrjena, rjekny nawoda tamnišeje šule za sněhakowanje a snowboard Thomas Köder. Smykanišćo za smykanje a lodohokej pak wotewru. Dotal dyrbjachu halu tež w lěću chłódźić, zo njeby hač do 50 centimetrow sylna lodowa woršta wottała. Nětko halu přetwarja, zo ju cyłe lěto chłódźić njetrjebaja.

Inspiracija z Němskeje

Veröffentlicht in Krótkopowěsće
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND