Krótkopowěsće (09.11.22)

Mittwoch, 09. November 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

„Eksil a wuznam wjacerěčnosće“

Drježdźany. Dalmatiska basnica Marica Bodrožić je předwčerawšim z prěnim čitanjom w centralnej bibliotece Drježdźanskeho kulturneho palasta Chamisso-docenturu poetiki Sakskeje akademije wuměłstwow 2022 nastupiła. Jeje ćežišća, na kotrež chce z dalšimaj čitanjomaj stajnje póndźelu nawjazać, běchu „domizna, eksil a wuznam wjacerěčnosće“ .

Najwjetši slědźerski projekt

Lipsk. Zhromadna wědomostna konferenca Zwjazka a zwjazkowych krajow je wčera „Slědźerski portal BACH“ Sakskeje akademije wědomosćow přizwoliła. Z tym móže dotal najwjetši projekt k wuslědźenju wuznamneje hudźbneje dynastije w januarje 2023 startować. Projekt ma 25 lět běžeć a je dźěl akademijoweho programa, kotryž je aktualnje najwjetši duchowno- a kulturnowědny dołhodobny slědźerski program Němskeje.

Morawske wědomje žiwe

Veröffentlicht in Krótkopowěsće
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND