Krótkopowěsće (30.11.22)

Mittwoch, 30. November 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Žadaja sej wjace serbšćiny online

Podstupim. Rada za naležnosće Serbow Braniborskeje je sej na posedźenju wutoru žadała, zo by kubłanske ministerstwo z pomocu digitalizacije małe online-skupiny serbsce wuknjacych šu­lerjow po cyłym serbskim sydlenskim rumje zmóžniło. Nimo toho je so pjeć kandidatow za załožbowu radu předstajiło, srjedź januara chce rada dweju rjadneju čłonow a dweju zastupjerjow wolić.

Sćěhi njewěstosćow widźomne

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w nowembrje 17 571 bjezdźěłnych, 371 wjace hač w oktobrje. Kaž Budyska wotnožka zwjazkoweje agentury za dźěło dźensa informuje, tudyše dźěłowe wiki dale stabilne wostanu. Sćěhi hospodarskich njewěstosćow pak su widźomne. Wjace předewzaćow so zaso na krótkodźěło přihotuje a dźěłodawarjo so čujomnje wróćo dźerža personal přistajić.

Miliony nowych štomow

Veröffentlicht in Krótkopowěsće
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Serbska debata

Neuheiten LND