Krótkopowěsće (16.03.23)

Donnerstag, 16. März 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Helmut Kurjo njeboh

Bluń. Wutoru je we Wojerowskej klinice woblubowany dołholětny braška Helmut Kurjo, w starobje 88 lět, zemrěł. Lawreat Myta Domowiny, kotryž je so tež lětdźesatki dołho w třěšnym zwjazku angažował, běše posledni nošer Blunjanskeho dialekta. Wuběrny znajer a zběrar wšěch dźělow narodneje drasty regiona móžeše wšě wjesne narěče Wojerowskich Serbow rozeznawać (wjac jutře w nekrologu).

Wjace wuknjacych w Sakskej

Wiesbaden. Ličba šulerkow a šulerjow w Sakskej je přiběrała. W tuchwilnym šulskim lěće 2022/2023 wuwučuja 511 500 wuknjacych na powšitkownokubłacych a powołanskich šulach kaž tež na šulach strowotnistwa. Tu su tři procenty wjace hač w minjenym šulskim lěće. Na to skedźbni dźensa Statistiski zwjazkowy zarjad we Wiesbadenje.

Regionalisća so wjesela

Veröffentlicht in Krótkopowěsće
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND