Krótkopowěsće (04.04.24)

Donnerstag, 04. April 2024
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Pozicija ministra wobkrućena

Drježdźany. Pobrachowacy fachowcy we Łužicy su problem, na kotryž je sakski minister za regionalne wuwiće Thomas Schmidt (CDU) hižo dlěši čas skedźbnił. Hdyž so nětko ifo-institut kaž tež zastupjerjo industrijneje a wikowanskeje komory njedostatka fachowcow boja, to poziciju ministra wobkrući. Změna strukturow žada sej nimo nowych dźěłowych městnow tež inwesticije do mjechkich faktorow stejnišća, rjekny Schmidt.

Łužiska akademija přichoda

Lubnjow. Druhu Łužisku akademiju přichoda wuhotuja wot 7. do 12. julija w konferencnym centrumje LEAG w Lubnowje. 50 młodych ludźi změje tam šansu, so do swěta wobnowjomnych energijow z diskusijnymi kołami, dźěłarničkami a wulětami zanurić. Zajimcy w starobje 18 do 27 lět z Braniborskeje, Sakskeje a Berlina móža so hač do 30. apryla přizjewić. Prěnja akademija běše loni.

Pakt wohroženych městow

Veröffentlicht in Krótkopowěsće
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND