Krótkopowěsće (12.04.24)

Freitag, 12. April 2024
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Złota medalja šulerce ze Slepoho

Drježdźany. Sakski kultusowy minister Christian Piwarz je wčera wobdźělnikow Sakskeje olympiady cuzych rěčow počesćił. Złotu medalju wudobyštaj sej šulerka Wyšeje šule Slepo Luna Ritze w jendźelšćinje a šuler Serbskeje wyšeje šule Ralbicy Jakub Barč w rušćinje. Luiza Domanic, tež šulerka Ralbičan šule, wudoby sej w rušćinje druhe městno. Cyłkownje běše so 55 šulerjow 8. a 9. lětnikow wobdźěliło.

Finale za mjenowe prawo

Berlin. Dźensa chcyše zwjazkowy sejm reformu mjenoweho prawa Němskeje wobzamknyć. Z tym móža tež Serbowki swoje swójbne mjeno na serbske wašnje do hamtskich dokumentow zapisać dać. Sakski zapósłanc a parlamentariski jednaćel frakcije FDP Torsten Herbst, kiž je so wjele lět za reformu zasadźował, praji, zo ma serbšćina dźěl wšědneje komunikacije tež na zjawnych zarjadach być.

Šiman: Přihot na studij zaručeny

Veröffentlicht in Krótkopowěsće
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND