Serbšćinarjo na ekskursiji byli

Dienstag, 21. Juni 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Na dwudnjowsku ekskursiju po Łužicy podachu so njedawno serbšćinarjo 9. lětnika Wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ Kulow. Jich prěnja stacija bě wobydlerski centrum Piwarska hasa 1 we Wojerecach. Tule bu 1912 narodna organizacija Domowina załožena. Dale dźěše přez wo­krjesnu hranicu do Rownoho, hdźež wopytachu Njepilic statok. Tam zeznajomichu so z twarskim stilom Slepjanskeje kónčiny. Přichodna stacija bě Serbski kulturny centrum w Slepom. Sylwija Panošina překwapi Kulowčanow w Slepjanskej drasće z chlěbom a selu. Serbsce wodźeše jich po domje a rozjasni jim wosebitosće Slepjanskeje kónčiny a rěče. Tu móžachu šulerjo swoje znajomosće serbšćiny nałožować. Z wuhladneje wěže na kromje Běłeje Wody mějachu woni wuhlad na brunicowu jamu z jeje techniku.

Veröffentlicht in Serbski powěstnik
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige