„Dinner for one“ serbsce

Dienstag, 07. Februar 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Čłonojo Ćišćanskeje serbskeje bjesady su na swojim njedawnym zetkanju skeč „Dinner for one“ w serbskej rěči dožiwili.  Foto: Sigrun Nazdalina Čłonojo Ćišćanskeje serbskeje bjesady su na swojim njedawnym zetkanju skeč „Dinner for one“ w serbskej rěči dožiwili. Foto: Sigrun Nazdalina

Dlěje hač dźesać lět schadźuje so w Ćisku serbska bjesada. Maćernorěčni Serbja zetkawaja so z dalšimi zajimcami, zo bychu rěč we wšědnym dnju nałožowali. Při tym je stajnje jedyn z wobdźělnikow hosćićel a tež temu poda. Stawizny a přitomnosć serbskeho žiwjenja runje tak wobjednawamy kaž rozprawy wo zarjadowanjach a nowosće z radija a telewi­zije. Na kóncu sej stajnje zaspěwamy, nic pak jeno znate pěsnje, ale tež nowe, kotrež­ zhromadnje nazwučujemy.

Veröffentlicht in Serbski powěstnik
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige