Lipjenjo w Sakskej Šwicy zwučowali

Dienstag, 12. September 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Lipjenjo njejsu w probowym lěhwje jenož nowe spěwy nazwučowali, ale tež zhromadnje pućowali, mjez druhim k skaliznje „Nonne“.  Foto: Mikławš Bejmak Lipjenjo njejsu w probowym lěhwje jenož nowe spěwy nazwučowali, ale tež zhromadnje pućowali, mjez druhim k skaliznje „Nonne“. Foto: Mikławš Bejmak

Minjeny kónc tydźenja je chór Lipa pod nawodom Jadwigi Kaulfürstoweje swoje lětuše zwučowanske lěhwo přewjedł. ­Nimale 40 spěwarjow a spěwarkow přebywaše hromadźe ze swójbnymi a cyłej šwitu dźěći w Rathenje. W intensiwnych probach dźěłachu na programje za nazymski koncert, kotryž wotměje so 28. oktobra w Janšojcach. Tak nastudowa chór mjez druhim štyri nowe twórby, ­kotrež su specielnje za Lipu spřihoto­wane. Připosłucharjo smědźa być wćipni na program, na kotrymž přednjese ­„Lipa“ dotal njesłyšane sadźby tež popularneje hudźby – nimo woblubowanych znatych pěsnjow.

Sobotu popołdnju pućowachu spěwarjo ze swójbnymi zhromadnje po Sakskej Šwicy. Někotři zwažichu sej samo na wjeršk Nickstein, zwotkelž mějachu ­krasny wuhlad na Bastaju na druhej ­stronje Łobja. Tež po wječornymaj probomaj sej Lipjenjo při dobrej naledźe ­hišće dołho zaspěwachu. Lětuše chórowe lěhwo je Załožba za serbski lud spěchowała.

Veröffentlicht in Serbski powěstnik
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Serbska debata

Neuheiten LND