Starać so wo tych, kotřiž trjebaja pomoc

Donnerstag, 29. Juni 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
W nowym Njeswačanskim domje ze starobje wotpowědnym hladanjom słužba advita zaruča, zo wobydlerjo a dnjowi hosćo we wšědnej zaběrje ćělnje a duchownje dalokož móžno aktiwni wostanu.Jan Kral W nowym Njeswačanskim domje ze starobje wotpowědnym hladanjom słužba advita zaruča, zo wobydlerjo a dnjowi hosćo we wšědnej zaběrje ćělnje a duchownje dalokož móžno aktiwni wostanu.Jan Kral

Dom za starobje wotpowědne bydlenje w Njeswačidle dźěło zahajił

Do něhdyšeje zakładneje šule w Njeswačidle je zaso žiwjenje zaćahnyło. Na chódbach pak žana hara wjace słyšeć njeje. Měr je zaćahnył do twarjenja, kotrež nima ničo šulske wjace na sebi. Staroba nětčišich wobydlerjow je chětro wysoka.

W domje, kotryž za naročny zaměr wobhospodarjerja jara přijomnje bjezposrědnje při hrodowym parku leži, wěnuje so hladanska słužba advita hladanju starych ludźi. Nimo starobje wot­powědneho a přewodźaneho by­dlenja poskićeja w domje dnjowe zastaranje a wěnuja so wosebje skupinje na demencu schorjenych, kotraž z fachowym přewodom w domje hromadźe bydli.

Wjac hač jenož

starych hladać

Veröffentlicht in Socialne

Galerie

dalši wobraz (1) Idyliska ležownosć Njeswačanskeho hrodoweho parka je prawa městnosć, zo móža wobydlerjo tamnišeho domu swój zasłuženy wuměnk wužiwać a so tež raz bjez starosćow do přirody podać.
dalši wobraz (2) Nawodnica Cornelia Rienecker je zamołwita za stajnych wobydlerjow a za tych, kotřiž w domje we wobłuku dnjoweho hladanja přebywaja.
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige