Dale a wjace šulerjow so hač do komy wopije

Montag, 27. November 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Drježdźany/Budyšin (SN/at). Ličba młodostnych w Sakskej, kotřiž hač do komy žlokaja, dale přiběra. Kaž chorobna kasa DAK-strowota informuje, dyrbjachu loni 963 dźěći a młodostnych ze zajědojćenjom alkohola dla do chorownje dowjezć. Porno lětu 2015 je ličba wo dwanaće procentow přiběrała. Tam běchu w běhu lěta přirost wo 16 procentow zwěsćili. Piće alkohola hač do wopojenosće wostawa dale problem. DAK-strowota zepěra so nastupajo ličby na informacije Sakskeho statistiskeho krajneho zarjada w Kamjencu.

„Mnozy młodostni so nadhódnoćeja a měnja, zo alkohol k tomu słuša, hdyž swjećiš a chceš swoje wjeselo měć“, rozłožuje Christine Enenkel, nawodnica krajneje wotnožki DAK-strowota w Sakskej. Regionalna prewencija alkohola bjez zběhnjeneho pokazowaka je tuž wažna naležnosć, kotrejež „njemóžemy so wzdać“. Wosebje młódši hólcy a młodše holcy fachowcow starosća. W starobnej skupinje dźesać- do 14lětnych dyr­bjachu loni w Sakskej 143 dźěći w klinice lěkować. Pola holcow je so ličba wot 61 na 84 wosebje powjetšiła.

Veröffentlicht in Socialne
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli