Dźěći swěta w Domje lutkow

Freitag, 13. April 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Nele a Franz předstajištaj hóstnym dźěćom z domu požadarjow azyla w Ćišćanskim Domje lutkow srjedu we wobłuku zarjadowanja „Dźeń a nóc tolerancy“ narodnu drastu Serbow z Wojerowskeje kónčiny. Zhromadnje z hólcami a holcami nazwučowachu chowancy pěstowarnje serbsku reju.  Foto: Silke Richter Nele a Franz předstajištaj hóstnym dźěćom z domu požadarjow azyla w Ćišćanskim Domje lutkow srjedu we wobłuku zarjadowanja „Dźeń a nóc tolerancy“ narodnu drastu Serbow z Wojerowskeje kónčiny. Zhromadnje z hólcami a holcami nazwučowachu chowancy pěstowarnje serbsku reju. Foto: Silke Richter

„Dźeń a nóc tolerancy“ w Ćišćanskej pěstowarni wotměli

Ćisk (SiR/SN). Zarjadnišćo za koordinaciju kubłanja pola wyšeho měšćanosty Stefana Skory (CDU) a iniciatiwa Ciwilna kuraža Wojerecy stej na akciju „Dźeń a nóc tolerancy“ přeprosyłoj. Srjedu mějachu tuž hólcy a holcy z Wojerowskeho domu požadarjow azyla a dźěći Domu lutkow w Ćisku sładnosć, so mjez sobu zeznać. Zarjadnišćo, kotrež je w nošerstwje Dźěłaćerskeho dobroćelskeho skutka, bě so na akciji wospjet wobdźěliło, mjeztym třeći króć. Tak dožiwichu dźěći wšelakeho pochada zhromadne dopołdnjo. „Chcemy ze zetkanjom docpěć, zo so mjezsobne strachi přewinu. Dźeń měješe w dźěćoch, wšojedne kotreho pochada su, pozitiwne a nadźijomnje trajne začuće zawostajić“, rozłoži zakładny zajim dnja zetkanja Dora Gebauerowa z wobydlerskeho zwjazka „Wojerecy pomhaja z wutrobu“.

Veröffentlicht in Socialne
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli