Kóždej žonje dać dowěru Empfehlung

Donnerstag, 19. September 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Tež zažne přizjewjenje njegarantuje přichodnej maćeri babu

Budyšin (SN/MiR). W sakskich klinikach a chorownjach stara so wulka ličba babow zhromadnje z lěkarjemi a dalšim medicinskim personalom wo derjeměće maćerjow při porodźe. Ličba babow pak dawno njedosaha. „Dyrbju přeco zaso maćerje wotpokazać, kotrež mje wo to proša, je w přihotach na porod, při porodźe a tež po tym zastarać. A to mje přewšo boli“, praji Tereza Wokowa, kotraž skutkuje we Łužiskim jězorowym klinikumje. „Někotre žony so pola mje přizjewja ručež wědźa, zo dźěćo wočakuja. Mamy pak tež pady, zo wone to hakle jara pozdźe činja.“ W Sakskej je 75 procentow babow, kotrež swobodnje dźěłaja, husto w kombinaciji z přistajenjom w klinikach. „Situacija, tak je mój zaćišć, so přiwšěm stajnje a bóle přiwótřa. Baby cyle jednorje pobrachuja. Tam maja zamołwići wo pućach rozmyslować, powołanje w zjawnym rumje lěpje připóznać“, praji Hanka Pawlikec. Wona a Christina Smolina stej babje w Drježdźanskej chorowni swjateho Józefa. „Pola nas w klinice na dobre zastaranje maćerjow a ćěšenkow dźiwamy.

Veröffentlicht in Socialne
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte