Z křesła wšitko nakupować Empfehlung

Montag, 30. März 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Kerstin Robst, sobudźěłaćerka Edeka w Budyskim nakupowanskim centrumje Husarenhof, kładźe do nakupowanskeho woza twory, kotrež su sej kupcy telefonisce skazali. Sobudźěłaćerjo woža twory kupcam domoj. Posłužba to, kotruž předawanišćo wobydlerjam města Budyšina poskića.  Foto: SN/Hanka Šěnec Kerstin Robst, sobudźěłaćerka Edeka w Budyskim nakupowanskim centrumje Husarenhof, kładźe do nakupowanskeho woza twory, kotrež su sej kupcy telefonisce skazali. Sobudźěłaćerjo woža twory kupcam domoj. Posłužba to, kotruž předawanišćo wobydlerjam města Budyšina poskića. Foto: SN/Hanka Šěnec

Předawarnje rozdźělnje na potrjebu ludźi reaguja

Budyšin/Köln (SN/jak/MiR). Nawoda Edeka w Budyskim nakupowanskim cen­tru­mje Husarenhof Jörg Herrmann dźiwa na to, zo je dosć wotstawka mjez sobu­dźěłaćerjemi a kupcami. Hewak kupcam z klučom přistupny nuznik, wón praji, pak „je tuchwilneje situacije dla zawrjeny“. Na špundowanju pokazuja žołte markěrowanja při kasy na wotstawk, kiž wučinja połdra metra, kotryž maja kupcy mjez sobu dodźeržeć. Zdobom pak mysli Jörg Herrmann tež na ludźi, kotřiž njemóža tuchwilu sami do wobchoda hić a nakupować. „Po dorě­čenju z mějićelom našeho nakupowanišća Fabianom Zellmerom smój so dojednałoj, zo jim tež dale po potrjebje twory domoj wozymy.“ Ludźo móža do Edeka zazwonić a sej twory po swójskej potrjebje skazać. Při tym smědźa z komplet­neho poskitka wolić. Za posrědkowanje, to rěka transport, maja woni pjeć eurow nimo zličbowanki za nakup zapłaćić. Wose­bity serwis to, kotryž pak jeničce za Bu­dyšanow płaći. Ludźi na wsach nakupowanišćo na te wašnje zastarać njemóža.

Veröffentlicht in Socialne
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige