Wosadne popołdnjo

Freitag, 18. November 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Bukecy (JKr/SN) Dwójce wob lěto přeprošuje superintendent Jan Malink Serbow Bukečanskeje a wokolnych wosadow na popołdnjo na wosadnej žurli w Bukecach. W srjedźišću zetkanja minjenu sobotu steješe pokutny dźeń a jeho wu- znam za křesćanow dźensa. Z dobrej tradiciju mjeztym je, zo ma na nazymskim zetkanju Arnd Zoba přinošk wo swojich pućowanjach přihotowany. Lětsa bě sej ze swojej mandźelskej do krajiny Wachau nad Dunajom, w kotrejž leži tež sławny klóšter Melk, wulećał. Z tójšto skutkownymi wobrazami a informacijemi wo stawiznach krajiny wědźeše wón znowa zajimawje rozprawjeć.

Berlinska finisaža

Veröffentlicht in Z městow a wsow
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige