Wosadne popołdnjo

Freitag, 18. November 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Bukecy (JKr/SN) Dwójce wob lěto přeprošuje superintendent Jan Malink Serbow Bukečanskeje a wokolnych wosadow na popołdnjo na wosadnej žurli w Bukecach. W srjedźišću zetkanja minjenu sobotu steješe pokutny dźeń a jeho wu- znam za křesćanow dźensa. Z dobrej tradiciju mjeztym je, zo ma na nazymskim zetkanju Arnd Zoba přinošk wo swojich pućowanjach přihotowany. Lětsa bě sej ze swojej mandźelskej do krajiny Wachau nad Dunajom, w kotrejž leži tež sławny klóšter Melk, wulećał. Z tójšto skutkownymi wobrazami a informacijemi wo stawiznach krajiny wědźeše wón znowa zajimawje rozprawjeć.

Berlinska finisaža

Veröffentlicht in Z městow a wsow
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019