Dźěłarnička wabiła

Mittwoch, 21. Februar 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wojerecy (SN). Derje wopytana bě wčera popołdnju we Wojerowskim Zusowym kompjuterowym muzeju dźěłarnička „Kak twarju sej swójsku alarmowu připrawu“. Dźěći a młodostni w starobje 11 do 15 lět su tam pod fachowym nawodom wuknyli, kak hodźi so tajki system z jednorymi eletroniskimi twarskimi dźělemi instalować. Kóždy wobdźělnik zestaji sej za to swójske šaltowanje.

Dobry wothłós w knihowni

Budyšin (SN). Pjeć zajimcow bě so za­wčerawšim w Budyskej měšćanskej bibliotece na zawodnym kursu za digitalne wupožčowanje medijow wobdźěliło. Zajim na „łužiskej Onleihe“ přiběra. Karin Hahn, sobudźěłaćerka knihownje, kotraž něhdźe hodźinski kurs nawjeduje, praji, zo su wobdźělnicy skerje starši ludźo. „Poradźowanje je jara indiwidualne, dokelž wjetšina zajimcow nam hižo lěta swěru dźerži a naše datowe banki wužiwa“, Karin Hahn wuzběhny.

Rady na statok załožeja

Veröffentlicht in Z městow a wsow
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli