Zetkaja so w stolicy

Montag, 30. April 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Berlin. Přichodne Serbske blido w Berlinje budźe štwórtk, 3. meje, w 16 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE na Friedrichowej 206. Štóž ma lóšt a chwile, so na měsačnych zetkanjach wobdźěleć, zo by maćeršćinu w cuzbje hajił, je stajnje lubje witany. Za Serbskim blidom w Berlinje maja zajimcy dobru składnosć, swoje rěčne kmanosće nałožować a skrućeć.

Do gratownje pohladnyć

Budyšin. Kaž kóžde lěto přeprošuje Budyska wohnjowa wobora tež jutře, 1. meje, na dźeń wotewrjenych duri do swojeje gratownje w Strowotnej studni. Wot 10 hodź. móža sej zajimcy tam techniku wobhladać a na 25 metrow wysoku treningowu wěžu zalězć. W 10.30 hodź. demonstruja hašenje wohenja w kuchni, w 11 hodź. prezentuje so młodźinska wobora. K wobjedu poskićuja hrochowu poliwku z pólneje kuchnje.

Na knižnu premjeru

Budyšin. W Ludowym nakładnistwje Domowina wušła kniha „Row w serbskej holi“ změje štwórtk, 3. meje, w 19.30 hodź. premjeru w Budyskej Smolerjec kniharni. Trudla Malinkowa je wudała znate powědančko Marje Kubašec serbsce, němsce a pólsce. Stawiznarka wěnuje so w knize tohorunja stawizniskim pozadkam powědančka.

Veröffentlicht in Z městow a wsow
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum