Pytaja přinoški za nowinu

Freitag, 29. Juni 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Budyšin. Składnostnje dźesaćlětneho wobstaća Budyskeho wokrjesa w jeho dźensnišej formje planuja wudać wosebite wudaće hamtskeho łopjena. Zajimcy móža nowinu sobu wuhotować a za nje mjeńše přinoški, komentary a fota za­podać. Jednać móže so tu wo wosebite wokomiki zašłych dźesać lět, wo najrjeńše městnosće abo wo wosebitych ludźi. Wuraznje su tež serbske přinoški witane, kaž zamołwity sobudźěłaćer krajnoradneho zarjada Peter Stange wobkrući. ­Přinoški měli zapodać hač do 6. julija ­e-mailnje pod ­adresu .

Po mlokowym swěće dundać

Koćina. Ratarski zawod Krabatowy mlokowy swět w Koćinje přeproša w lětnich prózdninach wosebje swójby kóždy pjatk wot 9.30 do 12.30 hodź. na prózdninske wodźenje. Po snědani z čerstwym mlokom, jogurtom a twarožkom podadźa so wone do hródźow a twarožkarnje. Jako zakónčenje poskića jim sobudźěłaćerjo wobjed­ ze słódneho bifeja „Łužica słodźi“. Zajimcy měli so na kóždy pad do toho přizjewić, a to telefonisce pod čisłom 03 57 25 / 92 90 12 abo e-mailnje pod ­.

Na zawodny jubilej

Veröffentlicht in Z městow a wsow
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019