Pytaja mjeno za puć

Freitag, 06. Juli 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Hórnikecy. Wot minjeneho kónca ty­dźenja twarja w Hórnikecach nowy puć k Energijowej fabrice. Po nim budu wopytowarjo přichodnje hač k muzejej jěć móc. Je to dźěl cyłkowneho přetwara bywšeje briketownje na muzej. Nětko ­pyta Wojerowske měšćanske zarjadnistwo namjety za mjeno noweho puća. Te móža woby­dlerjo hač do 17. awgusta ­e-mailnje w radnicy wotedać, a to pod adresu . Wažne je wobkedźbować, zo njedóńdźe k dwojenju z hižo wobstejacymi mjenami, tež podobnym pomjenowanjam měło so zadźěwać.

Po bahnje pućować

Michałki. Kulowska skupina přirodoškitneho zwjazka NABU poskića w prózdninach wosebite pućowanja po Dubrjenskim bahnje. Prěnje budźe zajutřišim, njedźelu. Dalšej terminaj stej 22. julij a 5. awgust. Zajimcy zetkaja so stajnje w 9 hodź. při hosćencu w Michałkach. Wobdźělenje płaći za dorosćenych dwaj euraj, dźěći smědźa darmotnje sobu ­pućować.

Kak su so něhdy wochłódźili?

Veröffentlicht in Z městow a wsow
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige