Serbsce po japanskim wašnju

Freitag, 12. März 2021
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wojerecy. Župa „Handrij Zejler“ Wojerecy wabi dale za swoje kamishibai-wubědźowanje za dźěći, šulerjow a doro­sćenych. Wurisanje je dźěl projekta „Žiwa kuzłarska křinja serbskich bajkow“ we wobłuku fondsa „Čiń sobu!“ a běži hač do 14. apryla. Tematiski zakład přinoškow měli serbske bajki a powěsće być. Wobšěrnje wobhonić móža so zajimcy internetnje pod www.domowina.de. ­Kamishibai je wosebita, z Japanskeje ­pochadźaca forma dźiwadła z papje­rjanymi figurami na jewišću, kotrež ma formu kašćika.

Pytaja aktiwneju młodostneju

Budyšin. Domowina pyta politisce zajimowaneju młodostneju jako posołow serbskeho ludu w zwjazkowej politice. Wonaj mataj w poradźowacym wuběrku za prašenja serbskeho ludu při zwjazkowym ministerstwje nutřkowneho na přikład wo serbskim młodźinskim dźěle rozprawjeć. Namołwa měri so na zajimcow w starobje 16 do 27 lět. Prezidij Domowiny chce na swojim přichodnym posedźenju 24. měrca wo młodymaj wotpósłancomaj serbskeho ludu rozsudźić.

Molowanska akcija

Veröffentlicht in Z městow a wsow
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige