Pytaja hišće rěčnikow

Donnerstag, 18. März 2021
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Budyšin. Cyłkownje 250 wulkich a małych lubowarjow serbskeho filma wopyta po zašłych pjatkach wirtuelnu kinowu žurlu a wobhlada sej synchronizowane swójbne filmy. Nastali běchu wone w kooperaciji Rěčneho centruma WITAJ, SAEK Budyšin a Załožby za serbski lud. Za aktualnu synchronizaciju pytaja hišće někotrych rěčnikow. Zajimcy njech so prošu w RCW přizjewja.

Na awtodróze zaso twarja

Porchow. Wot póndźele hač do pjatka přichodneho tydźenja saněruja na awtodróze A 4 mjez wotbóčkomaj Porchow a Ohorn do směra na Drježdźany prawu jězdnju, zo bychu tam zymske škody wotstronili. Čara je dohromady 2,5 kilometrow dołha. Za čas twarskich dźěłow wostanu prawej jězdni kaž tež Porchowska wotbóčka zawrjene. Awtodróhowa tzwr šoferow prosy, wotpowědnje kedźbliwje jězdźić.

Spominaja na zběžk

Veröffentlicht in Z městow a wsow
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige