Wustajeńca dale pućuje

Dienstag, 10. August 2021
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Kamjenc. Loni nastatu wustajeńcu wo česćowanju swjateho Bosćana w Chróšćanskej wosadźe wotewru jutře, srjedu, w 19 hodź. w Kamjenskej Haninej cyrkwi. Nawodnica Lessingoweho muzeja dr. Sylke Kaufmann wopytowarjow po přehladce powjedźe.

Na swjedźenišću maja wodu

Němcy. Na iniciatiwu wjesneho a młodźinskeho kluba ma wjesne swjedźenišćo w Němcach nětko swójski přizamk za wodu. Hłubokotwarske dźěła za 70 metrow dołhu rołu je twarski zawod ze wsy přewzał. Sobudźěłaćer Wojerowskich zastaranskich zawodow je wšitko přizamknył. Nowy hydrant słuži zdobom za rjedźenje wodowoda.

Radźićeljo so schadźuja

Radwor. Přichodne posedźenje Radworskeje gmejnskeje rady wotměje so jutře, srjedu, we 18.30 hodź. w jědźerni tamnišeje zakładneje a wyšeje šule. W zjawnym dźělu schadźowanja póńdźe mjez druhim wo wobstaranje nowych laptopow za wučerjow a wo dróhotwarske dźěła w Boranecach.

Přizjewjenja hišće móžne

Veröffentlicht in Z městow a wsow
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige