We wsy wulce swjeća

Freitag, 15. Juli 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Sulšecy. Z natočenjom piwa, wubědźowanjom dobrowólnych wohnjowych wobornikow staršich hač 40 lět kaž tež z rejemi za młodych a staršich započnje so dźensa wjesny swjedźeń w delnich Sulšecach. Jutře wot 13 hodź. přewjedu 8. wubědźowanje w třělenju jědnatkow z mustwami regiona. Wječor budu reje pod hesłom „WiesnBeats“. Njedźelny wjeršk budźe wot 16 hodź. swjedźenski program Sulšečanskich žonow pod hesłom „Běše raz a njepřińdźe zas“. Tež wjesna wjeta pobrachować njebudźe.

Załoža młodźinsku woboru

Radwor. Swjedźeń wohnjoweje wobory wotměje so wot dźensnišeho do njedźele při Radworskej wohnjowobornej gratowni. Dźensa wot 18 hodź. přeprošuja tam na natočenje piwa a grilowanje. Jutře w 15 hodź. załoža oficialnje Radworsku młodźinsku wohnjowu woboru. Nimo toho demonstruja dźěło wobornikow a prezentuja swoju techniku. Wječor budu reje w gratowni. Njedźelu přizamknje so wot 10 hodź. rańše piwko. Wo ćělne derjeměće so kameradojo na wšěch dnjach postaraja.

Wotewru wustajeńcu

Veröffentlicht in Z městow a wsow
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Serbska debata

Neuheiten LND