Informuja wo projekće

Freitag, 12. August 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Konjecy. Dalše zjawne informaciske zarjadowanje wo Němskim centrumje za astrofyziku (DZA) wotměje so wutoru, 16. awgusta, wot 17.30 hodź. při Konječanskim towarstwowym domje. Tam chcedźa fachowcy ze zajimowanymi wobydlerjemi zhromadnje grilować, jim mjez druhim wuslědki proboweho točenja na kromje Konjec rozłožić a na pra­šenja wopytowarjow wotmołwjeć. Kónc septembra Zwjazk wo projekće rozsudźi.

Swjeća ekumenisku namšu

Zły Komorow. Dźěłowa skupina Serbska namša kaž tež Złokomorowska ewangelska a katolska wosada přeprošuja na serbsko-němsku ekumenisku namšu, kotraž budźe njedźelu, 14. awgusta, w 14 hodź. w Złokomorowskej Serbskej cyrkwi. Liturgiski nawod změjetaj fararjej Manfred Schwarz a Udo Jäckel. Čitaja Günter Pawliš, dr. Hartmut Leipner a dr. Madlena Norbergowa. Po namši budźe zhromadny kofej ze spěwnej skupinu Přěza.

Na dworowy swjedźeń

Veröffentlicht in Z městow a wsow
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige