Wjace wobydlerjow

Freitag, 27. Januar 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Pančicy-Kukow. W pjećoch gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe je spočatk tohole lěta ze 7 223 wobydlerjemi 81 ludźi wjace bydliło hač před lětom. Tole wuchadźa ze statistiki, kotruž je předsyda zarjadniskeho zwjazka Stefan Anders wozjewił. Sobu wulki podźěl na tym ma Njebjelčanska gmejna, hdźež je so loni 26 dźěći narodźiło, lěto do toho wosom. Do gmejny Pančicy-Kukow je 105 ludźi přićahnyło, mjeztym zo bě to w lěće 2021 jenož 42. Po wšěm zdaću zwisuje to z ukrainskimi ćěkancami, kotřiž su sem přišli. Do Chróšćanskeje gmejny je 64 ludźi přićahnyło město 39 lěto do toho. Na tamnym boku je 44 wobydlerjow Worklečansku gmejnu wopušćiło, mjeztym zo bě to lěto do toho jenož 29. Nawopačny zjaw bě w gmejnje Ralbicy-Róžant, zwotkelž je jenož 41 wosobow přećahnyło, lěto do toho bě jich hišće 64. Na Pančičanskim stawnistwje mějachu loni dźewjeć wěrowanjow, w lěće 2021 bě jich dźesać.

Seniorojo zaso škotuja

Veröffentlicht in Z městow a wsow
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige