Na stawizny wokoliny zhladowali

Dienstag, 28. März 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Wjele Pěskečanow a jich hosći zajimowaše so zawčerawšim za čitanje Křesćana Krawca w sportowym domje. Foto: Jan Kral Wjele Pěskečanow a jich hosći zajimowaše so zawčerawšim za čitanje Křesćana Krawca w sportowym domje. Foto: Jan Kral

Pěskecy (JK/SN). Zo móže před wjace hač 30 lětami spisany roman tež dźensa hišće ludźi zahorić, pokaza so na spodobne wašnje zawčerawšim w Pěskečanskim sportowym domje. Nimale 50 wjesnjanow a hosći z wokolnych wsow je přeprošenje Pěskečanskeje sportoweje jednotki na čitanje Křesćana Krawca sćěhowało. Spisowaćel z Hrubjelčic bě so hižo před dlěšim časom z čłonom sportoweje jednotki Křesćanom Žurom na to dojednał, ze swojeho romana „Wočakńmy nalěćo“ w Pěskecach čitać. Pozadk bě, zo hraje roman tež bjesposrědnje w Pěskecach a wokolinje. Čiły zajim za čitanje zbudźichu přidatnje wobrazy ze stawiznow Pěskec, kotrež běštaj Siegfried Althaus a Jurij Pjetaš zestajałoj. Před wobrazowej sćěnu stejo sej wjesnjenjo dopomnjenki wuměnichu, wuwědomjejo sej wažnosć tajkich dokumentow.

Veröffentlicht in Towarstwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson