Kónc brunicy bywa realita

Mittwoch, 07. Juni 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je na swojim zašłym posedźenju na wotbagrowane wsy spominało. Zdobom je gremij wobzamknył, jedyn fachowy wuběrk wjac hač dotal wutworić.

Choćebuz (SN/JaW). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny ma wotnětka šěsć fachowych wuběrkow. Su to wuběrk za serbsku ciwilnu towaršnosć, kubłanski wuběrk, wuběrk za kulturu a wuměłstwo, wuběrk za hospodarstwo a infrastrukturu, wuběrk za prawniske naležnosće kaž tež wuběrk za zjawnostne a wukrajne dźěło. To je zwjazkowe předsydstwo na swojim wuradźowanju minjeny pjatk w Choćebuzu wobzamknyło.

Štó budźe we wuběrkach skutkować, dotal jasne njeje, dokelž so hišće wšitcy čłonojo zwjazkoweho předsydstwa zapisali njejsu. To dyrbi prezidij kontrolować a wuběrki dowutworić. Kaž předsyda Domowiny Dawid Statnik rozłoži, su wuběrki „na dźěłowe pola wusměrili“. Dotal měješe zwjazkowe předsydstwo pjeć wuběrkow, lětsa su šěršo zapołoženych dźěłowych polow dla wjac wutworili.

Veröffentlicht in Towarstwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige